19/01/2018 15:37:48 - 18/03/2019 15:37:48 - 25857 Okunma

1961 yılında Razgrad’da doğan Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans,  1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında doktora derecelerini almıştır.

1984 yılında İstanbul Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör unvanını almıştır.  1984-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde çalışmış, 2000-2005 yılları arasında Sakarya Üniversitesi, 2005-2008 yılları arasında Beykent Üniversitesi, 2008-2012 yılları arasında Trakya Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Kadrosunda görev yapmıştır. 2012-2015 yılları arasında Doçent kadrosunda Trakya Üniversitesi’nde görevine devam eden MUSAOĞLU, 2015 yılında Kırklareli Üniversitesi bünyesine katılmıştır. 2015-2017 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doçent olarak çalışan MUSAOĞLU Aralık 2017’den bu yana ise aynı fakültede Profesör olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi’nde 1995-2000 ve Sakarya Üniversitesi’nde 2000-2005 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Beykent Üniversitesi’nde 2005-2007 yılları arasında İ.İ.B.F. Dekan Yardımcılığı ve 2007-2008 yılları arasında Bölüm Başkanlığı, Trakya Üniversitesi’nde 2009-2014 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır.  2015 yılından bu yana Kırklareli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve Kırklareli Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. 03 Ocak 2018 tarihinden itibaren Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Avrupa ve Bölgesel Politikalar, Rus Dış Politikası, Orta Asya ve Kafkaslar ve Türk-Rus ilişkileri başlıca çalışma konularıdır. “Avrupa Kimliği Kurgusu” ve “Gerçekleş(e)meyen Türk-Sovyet İttifakı (1939)” ve adlı kitapları, çeşitli ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı, uluslararası ve ulusal hakemli akademik dergilerde makaleleri, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmakta olup, Rusça, Fransızca, Bulgarca ve İngilizce bilmektedir. 

Neziha Musaoğlu Rektör Yardımcısı

Facebook Twitter Google Plus