14/08/2014 17:23:46 - 23/07/2019 17:23:46 - 80891 Okunma

Kırklareli Üniversitesi 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bugün 11 Fakültesi, 3 Enstitüsü, 3 Yüksekokulu, 1 Konservatuvarı, 7 Meslek Yüksekokulu ve 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üstlenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Tüm öğretim birimlerinin kuruluşlarının önümüzdeki yıllar içinde tamamlanması beklenmektedir. Üniversitemizde;

      Lisansüstü eğitimi veren;

      Lisans eğitimi veren;

      Önlisans eğitimi veren;

      birimlerimiz mevcuttur.

Belirtilen birimlerde 2018-2019 öğretim yılı itibariyle  27.665 öğrenci eğitim görmüştür.

Fakülte Enstitü Yüksekokul

Facebook Twitter Google Plus