14/08/2014 11:44:49 - 29/11/2018 11:44:49 - 59711 Okunma

Kırklareli Üniversitesi 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bugün 10 Fakültesi, 3 Enstitüsü, 3 Yüksekokulu, 1 Konservatuvarı, 7 Meslek Yüksekokulu ve 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üstlenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Tüm öğretim birimlerinin kuruluşlarının önümüzdeki yıllar içinde tamamlanması beklenmektedir. Üniversitemizde;

      Lisansüstü eğitimi veren;

      Lisans eğitimi veren;

      Önlisans eğitimi veren;

      birimlerimiz mevcuttur.

Belirtilen birimlerde 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 27 bin öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitemizde 699 akademik, 288 idari personel ve 164 sürekli işçi görev yapmaktadır.

Fakülte Enstitü Yüksekokul

Facebook Twitter Google Plus