14/08/2014 11:34:52 - 11/06/2018 11:34:52 - 49988 Okunma

Kırklareli Üniversitesi 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bugün 10 Fakültesi, 3 Enstitüsü, 3 Yüksekokulu, 1 Konservatuvarı, 7 Meslek Yüksekokulu ve 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üstlenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Tüm öğretim birimlerinin kuruluşlarının önümüzdeki yıllar içinde tamamlanması beklenmektedir. Üniversitemizde;

      Lisansüstü eğitimi veren;

      Lisans eğitimi veren;

      Önlisans eğitimi veren;

      birimlerimiz mevcuttur.

Belirtilen birimlerde 2016-2017 öğretim yılı itibariyle yaklaşık 27 bin öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitemizde 655 akademik ve 281 idari personel bulunmaktadır.

Fakülte Enstitü Yüksekokul

Facebook Twitter Google Plus