23/01/2020 20:01:44 - 23/01/2020 20:01:44 - 7523 Okunma

Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarıyla birlikte kalkınma konusunda  önemli çalışmalar gerçekleştiren Kırklareli Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında “GIDA” alanında ihtisaslaşacak yükseköğretim kurumu olarak belirlendi. 

Responsive image

Yükseköğretim Kurulu’nda 23 Ocak 2020 Perşembe günü düzenlenen toplantıda, söz konusu proje doğrultusunda, Kırklareli Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 5 yükseköğretim kurumunun ihtisaslaşma kapsamına alındığı açıklandı.

Responsive image

“Gıda” alanında, hem Kırklareli’ne hem de bölgeye hitap etmeyi hedefliyoruz

Düzenlenen toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında pilot üniversiteler arasına girmiş bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek iç ve dış paydaşlardan elde ettikleri veriler sonucunda Kırklareli Üniversitesi olarak “Gıda” alanında, hem Kırklareli’ne hem de bölgeye hitap etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bölge ekonomisinin temel yapısını gıda üretimi ve imalat sanayinin oluşturduğunu belirten ŞENGÖRÜR, şöyle konuştu:

Responsive image

“İlimizde bulunan 2045 işletmenin %21’ini gıda ve %7’sini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Bölgenin kalkınmasında özellikle etkili olan ana gıda sektörü süt ve süt ürünleridir. Kırklareli, Marmara Bölgesi’nin süt ihtiyacının %30’unu karşılamaktadır. Bunun yanı sıra; et ve et ürünleri, arıcılık, arı ürünleri, bağcılık ve üzüm ürünleri de bölge ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Kırklareli Üniversitesi ile çiftçilerin, imalatçıların, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kooperatiflerin daha yakın işbirliği içinde çalışması Kırklareli’ne özgü ürünlerin hem kalitesinin geliştirilmesi hem de yerel markalar, coğrafi işaretler geliştirilmesi, İlimizin halen kullanılmayan kaynaklarının kullanılması; yeni ekonomik kazançlar üretebileceği gibi gıda üretiminde sürdürülebilirliğe de katkı sunacaktır.”

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı bağlamında ilk stratejilerinin “Gıda Ar-Ge, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi”nin kurulması olduğunu açıklayan ŞENGÖRÜR, bu merkez bünyesinde yeni ürün geliştirme çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi, Bölgemizin yeni sektörlerde önünü açacak önder bir rol üstlenmiştir

Üniversitemizin bölgemizin yeni sektörlerde önünü açacak önder bir rol üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. ŞENGÖRÜR, yürütülecek çalışmalar sonucunda; Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına, katma değeri yüksek sektörlere yatırım yapılmasına, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine, Bölgede rekabet gücü artışına, üretim, tedarik ve pazarlamada teknolojinin etkin kullanımına, istihdam artışına ve markalaşmada artışa katkı sağlanacağından bahsetti.

Kırklareli’nin “Gıda” alanında çok önemli bir potansiyeli bulunduğunu aktaran ŞENGÖRÜR, “Yürütülecek faaliyetlerin Memleketimiz, Bölgemiz, Kırklareli'miz ve Üniversitemiz için hayırlı olmasını, hedeflediğimiz başarıyı elde edebilmeyi gönülden diliyorum” diye konuştu.

YÖK Başkanı SARAÇ: "İhtisaslaşan üniversitelere destekleme söz konusu olacak"

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ, küreselleşmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarının, üstlendikleri misyonlar, işlevleri, yeni stratejiler ve iş birliği modelleri çerçevesinde önemli değişimler gösterdiğini belirtti.

Responsive image

YÖK Başkanı SARAÇ, bu süreçte yükseköğretim kurumlarının, özellikle bilgiyi üretmeleri, bu konuda ihtisaslaşmaları ve bilgiyi transfer edebilmelerinin, inovasyon geliştirme yetenekleri gibi kavramlarla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma ve rekabet gücünü artırma potansiyellerinin artık fevkalade önem kazandığını ifade etti.

SARAÇ, başkanlık görevine geldiği 2015'ten itibaren üniversitelerin faaliyetleri ve ilmi çıktılarının birbirinin aynısı olamayacağı, akademik yapılarına, beşeri sermayelerine, kuruluş misyonlarına ve bulundukları bölgelere bağlı olarak yapılan değerlendirmelerle üniversitelerin çeşitliliğinin gerekliliği üzerinde durduğunu dile getirdi.

Bir önceki nesil bölgesel gelişme politikalarının, bölgelerin kalkındırılması konusunda büyük ölçekli altyapı geliştirme ve bölgeye yatırım çekme gibi yöntemlerle gelişme hedeflerine ulaşmayı amaçladığına dikkati çeken SARAÇ, büyük ölçüde kamu fonu tahsisine rağmen, geri planda kalan bölgelerin diğerlerini yakalayamadığına işaret etti.

Kalkınma kutupları, öğrenen bölgeler, sosyal ve beşeri sermaye, bilgi transferi gibi kavramların üniversitenin bölgedeki rolünü merkezi bir öneme sahip kıldığını dile getiren SARAÇ, bu bağlamdan hareketle yeni YÖK'te "Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi" kapsamında 2006'dan sonra kurulan üniversitelerle çalışılmaya başlandığını kaydetti.

Bu çerçevede, proje için daha önce Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Aksaray, Kastamonu, Muş Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan ve Siirt üniversitelerinin, bölgenin mevcut durumu, üniversitenin potansiyeli, bölge-üniversite ilişkisi gibi 3 ana kulvarda pek çok parametre dikkate alınarak seçildiğini anlatan SARAÇ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamındaki 10 üniversitemize, yine aynı kriterlerle değerlendirmeye alınarak seçilen Yozgat, Kırklareli, Çorum Hitit, Bartın, Artvin üniversiteleri olmak üzere 5 üniversitemiz daha katıldı. Bütün bu üniversitelerimizden beklentimiz kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında 'Hedeflenmiş Sosyo-Ekonomik Araştırma Programları'nı geliştirmeleri ve bu programın bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasını sağlamalarıdır. Böylece bölgede, üniversite organizasyon ve stratejilerinde gelişmeler olacak, Ar-Ge organizasyonu artacak, ürün pazar ve rekabetinde güçlenmeler beklenecek, fon kaynakları artacak, yeni genişletilmiş iş birlikleri doğacak, uzmanlaşmış merkezler gelişecek ve de en önemlisi bölgeye ait kültürel güçlü değişimler ortaya çıkacaktır."

Responsive image

SARAÇ, projeyle üniversitede, bölgenin ekonomik aktörler arasındaki hareketliliği destekleyen programların çeşitlenmesi, bölgesel gereksinimleri karşılayacak eğitim programlarının geliştirilmesi, bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerinin oluşturulmasının da beklendiğine işaret etti.

Üniversitelerin bölgesel kalkınma konusundaki bir diğer önemli getirisinin, ekonomik başarı, bireysel yetenekler ve gruplar arası bilgi transferi ile de doğrudan ilişki sağlaması olduğunun altını çizen SARAÇ, "Üniversitelerin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak üretime dönüştürülmesi hedeflenmelidir. Bölgesel kalkınma ajansları ile etkin bir iletişim ağı kurularak sinerji doğuran çalışmalar yapılması beklenmektedir. Projenin beklenen gücü gerçekten etkin ve yüksektir. Henüz 4 yıllık bir proje olmasına rağmen birçok filizlenmeyi görmekteyiz ve projeden Türkiye'nin geleceği için umutluyuz." diye konuştu.

Bölgesel kalkınmada ihtisaslaşma misyonu verilen bu üniversitelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından mali kaynaklarla, YÖK tarafından ise akademik personel kaynağı sağlanarak desteklendiğini anımsatan SARAÇ, söyle konuştu:

"Bu bağlamdan olmak üzere kaynak aktarımlarına ek olarak üniversitelerin ihtisaslaşma alanları ile ilgili olmak şartıyla 2018 yılında 50, 2019 yılında 100 araştırma görevlisi için ilave atama izni bu üniversitelere tahsis edilmiştir. Ayrıca ihtisaslaşma alanlarına uygun olarak öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla yurt dışı lisansüstü burs imkanlarından da yararlanabilmeleri sağlanmaktadır. Bahsettiğimiz bütün bu çalışmalar aslında küresel yükseköğretimde yeni bir dönüşüm ve yeni bir akademik devrim olarak nitelendiriliyor. Bu süreçten asla kopmamalıyız.

Üniversite ile bölge arasındaki uzun süreli ve başarı sağlayan, bölgesel gelişmeyi mümkün kılan bir ortaklığın kurulabilmesi için hem üniversiteler hem de bölgesel paydaşlar, bölgesel gelişmedeki rollerini çalışmalı, değerlendirmeli ve iyi kullanmalıdır. Bu uzun süreli çalışmada üniversitelere ve paydaşlara başarılar diliyorum. YÖK girişimiyle ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının da destekleriyle bu yıl Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan üniversitelere bir destekleme söz konusu olacaktır. Bu müjdeyi de üniversitelerimize vermek isterim."

Responsive image

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’e proje ihtisaslaşma belgesi

Konuşmaların ardından SARAÇ, gıda alanında ihtisaslaşacak Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR'e İhtisaslaşma Belgesi takdim etti.

Toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali DÖNMEZ, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış YENİÇERİ, proje komisyon üyeleri, proje kapsamında daha önce belirlenen 10 üniversitenin rektörleri, projeye yeni seçilen 5 üniversitenin rektörleri ile bulundukları ilin valileri ve sanayi ve ticaret odaları başkanları katıldı.

Gıda KLÜ İhtisaslaşma YÖK

Facebook Twitter Google Plus
GIDA İHTİSASLAŞMA BAŞVURUMUZ KABUL EDİLDİ