Toplam 9 kayıt bulundu.

İş Akışları

14/05/2019 14/05/2019 198
SGD.İA.001 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlama

2019 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI...

10/01/2019 23/01/2019 275
Üniversiremiz 2019 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI Yaımlanmıştır. İndirmek İçin Tıklayınız...

Üniversitemize ait 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve 2016...

29/04/2016 29/04/2016 831
Üniversitemize ait 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve 2016 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI yayınlanmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda Başkanlığımız sitesinde yayınlanmıştır.

2015 Yılı faaliyet Raporu ve 2016 Mali Yılı Performans...

24/02/2016 24/02/2016 969
Üniversitemize ait 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve 2016 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI yayınlanmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda Başkanlığımız sitesinde yayınlanmıştır.

Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

28/08/2014 28/08/2014 2620
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların...

Planlama ve Programlama

28/08/2014 28/08/2014 1705
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine...

Kuruluş Mevzuatı

20/08/2014 19/11/2014 2069
I. KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER: 

PERFORMANS PROGRAMI

15/08/2014 23/01/2019 2549
2019 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMInı İnirmek İçin Tıklayınız.

Birimlerimiz Ve Görevleri

14/08/2014 14/08/2014 2509
- STRATEJİK YÖNETİM, PLANLAMA ve YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ Üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, PERFORMANS PROGRAMI ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve...