Toplam 9 kayıt bulundu.

İş Akışları

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14/05/2019 14/05/2019 14498
SGD.İA.001 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlama

2019 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI Yayımlanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10/01/2019 23/01/2019 7979
Üniversiremiz 2019 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI Yaımlanmıştır. İndirmek İçin Tıklayınız...

Üniversitemize ait 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve 2016 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI Yayınlanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 29/04/2016 29/04/2016 13029
Üniversitemize ait 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve 2016 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI yayınlanmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda Başkanlığımız sitesinde yayınlanmıştır.

2015 Yılı faaliyet Raporu ve 2016 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 24/02/2016 24/02/2016 8377
Üniversitemize ait 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve 2016 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMI yayınlanmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda Başkanlığımız sitesinde yayınlanmıştır.

Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 28/08/2014 28/08/2014 32233
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların...

Planlama ve Programlama

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 28/08/2014 28/08/2014 11065
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine...

Kuruluş Mevzuatı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 20/08/2014 19/11/2014 20619
I. KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER: 

PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15/08/2014 28/01/2020 7869
2020 Mali Yılı PERFORMANS PROGRAMInı İnirmek İçin Tıklayınız.

Birimlerimiz Ve Görevleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14/08/2014 14/08/2014 30630
- STRATEJİK YÖNETİM, PLANLAMA ve YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ Üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, PERFORMANS PROGRAMI ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve...