Toplam 23 kayıt bulundu.

Formlar

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 31/01/2020 31/01/2020 6104
FORMLAR : AVANS Talep Formu

İş Akışları

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 09/08/2019 09/08/2019 9021
İzin Özlük İşleri İş Akışı

İş Akışları

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14/05/2019 14/05/2019 14921
SGD.İA.001 Performans Programı Hazırlama

Personel Matbu Dilekçeler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 06/03/2019 26/06/2019 12745
İzin Formları

Personel Matbu Dilekçeler

Hukuk Fakültesi 08/08/2018 21/10/2019 13347

İç Kontrol Görev Tanımları

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 31/10/2017 31/10/2017 21369

MEVZUAT

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 15/12/2016 24/10/2017 33104
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ...

Bölümümüz Kariyer Söyleşisi Etkinliği 4

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 08/04/2016 08/04/2016 32556

Satın Alma Şube Müdürlüğü Görevleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 26/01/2016 26/01/2016 21795
Üniversitemiz Rektörlük, merkezlere bağlı idari birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale kanunu, 4735 Kamu sözleşmeleri Kanunu mal ve hizmet satın almak ile, ödeme ile ilgili...

Öğretim Elemanı Değişim Süreci

Mevlana Koordinatörlüğü 23/03/2015 23/03/2015 9545

KLUTTO Yönergesi

Teknoloji Transfer Ofisi 06/03/2015 06/03/2015 14489
Yönerge 03/10/2013 tarih ve 53/8 sayılı Kırklareli Üniversitesi Senato kararı ile kabul edilmiştir.           KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ...

Ders İçerikleri

İİBF İşletme Bölümü 23/02/2015 23/02/2015 23138
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

AVANS Talep Dilekçesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 16/09/2014 16/09/2014 12080
  T.C.

Mütemed Atama

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 16/09/2014 14/10/2014 8065
                                                                                             ...

MEVZUAT

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 11/09/2014 24/10/2017 29331
YÖK BAP YÖNETMELİĞİ 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

MEVZUAT

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 11/09/2014 24/10/2017 24428
KLÜBAP UYGULAMA ESAS ve USULLERİ MADDE 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Esas ve Usuller, yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma...

MEVZUAT

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 11/09/2014 24/10/2017 31937
YÖK'ün YAPILACAK OLAN İHALELERE İLİŞKİN KARARI  METIN (1) Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı...

S.S.S.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 01/09/2014 03/12/2018 27740
SIKÇA SORULAN...

Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 28/08/2014 28/08/2014 34249
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların...

İlçemiz

Vize Meslek Yüksekokulu 21/08/2014 21/08/2014 20864
Vize ilçesi tarihi ve genel yerleşim hakkında bilgi almak için Vize Kaymakamlığı ve Vize Belediyesi resmi web sitelerini...

İş Akış Şemaları

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 18/07/2014 31/01/2020 7182
      İŞ AKIŞ ŞEMALARI : AVANS ve Kredi

AVANS Talep Formu

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 18/07/2014 09/09/2019 5607
AVANS Talep Formu

Personel Matbu Dilekçeler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 16/07/2014 08/01/2019 13276
BAP...