Toplam 45 kayıt bulundu.

Görev Tanımları

13/05/2019 13/05/2019 198
SGD.GT.001 Strateji Geliştirme Daire Başkanının Görev...

IÇ KONTROL SİSTEMİ

03/05/2019 02/07/2019 278
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI  

IÇ KONTROL İzleme ve Değerlendirme Raporları

29/12/2017 28/02/2019 1878
2018 Yılı IÇ KONTROL İzleme ve Değerlendirme Raporu

İzleme Standartları

26/11/2017 27/11/2017 630
Kontrollerin Değerlendirilmesi

IÇ KONTROL Sistemi Eğitim Toplantısı

23/11/2017 23/11/2017 656
Meslek Yüksekokulumuzda 17/11/2017 tarihinde saat 11:00'de Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personeli Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Sayın Serkan BEKTAŞ tarafından okulumuz akademik/idari personeline IÇ KONTROL...

IÇ KONTROL Görev Tanımları

31/10/2017 31/10/2017 809

KLU IÇ KONTROL Değerlendirmesi Hk.

27/10/2017 28/11/2017 2147
Üniversitemizin IÇ KONTROL sisteminin değerlendirilmesine yönelik Kamu IÇ KONTROL Rehberi’nden alınan IÇ KONTROL değerlendirme formu aşağıdaki adreste yayınlanmıştır. Tüm personellerimizden bu değerlendirme formunu doldurarak üniversitemizin iç...

IÇ KONTROL

25/10/2017 06/11/2017 889
Müdürlüğümüzün Kısa Görev Tanımı 1-Üniversite dışından gelen resmi evrak ve dilekçelerinin EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)'ye kaydını yapmak ve havale edilen birimlere zimmetle teslimini...

MEVZUAT

24/10/2017 24/10/2017 840
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Ders İçerikleri

18/05/2017 18/05/2017 974
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ:

Suistimal Üzerine Bir Yazı

05/05/2017 05/05/2017 959

IÇ KONTROL

23/01/2017 12/02/2019 3368

İİBF IÇ KONTROL Sistemi

08/11/2016 23/03/2018 2076

IÇ KONTROL Sistemi

03/11/2016 29/03/2019 1745
Vize Meslek Yüksekokulu IÇ KONTROL

IÇ KONTROL

31/08/2016 01/09/2016 1226

IÇ KONTROL Sistemi

10/06/2016 20/03/2019 3120
IÇ KONTROL SİSTEMİ

IÇ KONTROL

01/06/2016 01/06/2016 924
IÇ KONTROL İŞLEMLERİ

IÇ KONTROL ve Komisyonlar

25/03/2016 16/09/2019 2955
UYUM EYLEM PLANI

5. İZLEME STANDARTLARI

05/03/2016 24/03/2016 1655

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

05/03/2016 24/03/2016 1677

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

05/03/2016 16/05/2016 1724

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

05/03/2016 24/03/2016 1955

1.KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

05/03/2016 24/03/2016 1912

IÇ KONTROL Mevzuatı

05/03/2016 05/03/2016 1741

IÇ KONTROL Ortamı Standartları

25/02/2016 04/11/2016 1922
 

Prosüdürler

25/02/2016 26/02/2016 951
Prosüdürler IÇ KONTROL...
p

IÇ KONTROL

19/02/2016 08/03/2016 2923
T.C. KIRKLARELİ...

IÇ KONTROL Standartları Eylem Planı

03/12/2015 25/05/2018 3704
KAMU IÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

IÇ KONTROL

25/11/2015 26/11/2015 2533

FBE IÇ KONTROL Standartları

14/10/2015 14/10/2015 1226

IÇ KONTROL FORMLARI

08/10/2015 08/03/2018 1360
ÇALIŞAN ÖNERİ FORMU

IÇ KONTROL SİSTEMİ

07/10/2015 07/10/2015 1302
 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IÇ KONTROL...

14/05/2015 14/05/2015 2252
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Sistemi İndirmek...

Ders İçerikleri

23/02/2015 23/02/2015 1621
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

IÇ KONTROLün Değerlendirilmesi

28/08/2014 28/08/2014 1334
Daire Başkanlığımızda görevli personel, başkanlığımız faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında uygulanmakta olan IÇ KONTROL sisteminin sürekliliğini sağlamak ve belirlenmiş usul ve esaslara uymaktan sorumludur. Daire Başkanı IÇ KONTROL sistemini...

Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

28/08/2014 28/08/2014 2623
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların...

Yetki Devri

28/08/2014 28/08/2014 1552
  10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55,56,57 ve 58 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31.12.2005 tarihli ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan...

Etik Değerler ve Dürüstlük

27/08/2014 27/08/2014 1530
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik...

IÇ KONTROL Standartları

27/08/2014 25/10/2017 4180
  1 - Kontrol Ortamı Standartları       

Kuruluş Mevzuatı

20/08/2014 19/11/2014 2070
I. KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER: 

Sıkça Sorulan Sorular

20/08/2014 20/08/2014 2512
1. 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun amacı nedir? Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve...

IÇ KONTROL Çalışmaları

15/08/2014 17/12/2014 2559
IÇ KONTROL Sistemi Nedir? IÇ KONTROL NEDİR? IÇ KONTROL;  kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş...

IÇ KONTROL Standartları Eylem Planı

15/08/2014 04/08/2016 2384
IÇ KONTROL Standartları Eylem Planını İndirmek İçin Tıklayınız.

Birimlerimiz Ve Görevleri

14/08/2014 14/08/2014 2511
- STRATEJİK YÖNETİM, PLANLAMA ve YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ Üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve...

Görev Tanımları

18/07/2014 26/05/2015 2261