Toplam 2 kayıt bulundu.

ÖN MALI KONTROL USÜL VE ESASLAR

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 28/08/2014 28/08/2014 39727
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların...

İç Kontrol Standartları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 27/08/2014 25/10/2017 20765
  1 - Kontrol Ortamı Standartları